Salı

DOSYALAMA SİSTEMLERİDOSYALAMA SİSTEMLERİ

1-    Alfabetik Dosyalama Sistemi
2-    Kronolojik Dosyalama Sistemi
3-    Bölgesel Dosyalama Sistemi
4-    Numaralı Dosyalama Sistemi
5-    Konu Esasına Göre Dosyalama Sistemi
6-    Karma Dosyalama SistemiKONU ESASINA GÖRE DOSYALAMA SİSTEMİ

Bu dosyalama sistemi desimal sisteme benzer, ancak gerek ana konular, gerek alt
konular onlu sınırlamaya bağlı değildir.

Sistem gereksinmeye göre dikey ve yatay olarak bölünmeye açıktır. Ancak yatay bölünme daima üç kademelidir. Ayrıca bir genel (sıfır) bölümü yoktur.

Konu esasına göre dosyalama sistemine “Tek Konu – Tek Dosya Dosyalama Sistemi”
de denmektedir. Zira bu dosyalama sisteminde her dosya bir konuyu kapsar, başka bir
deyişle bir dosyaya yalnız bir konu ile ilgili belge konur.
Bu dosyalama sisteminde konular üçlü bir bölünmeye tabi tutulur. Bunlar:
Ana (Esas) konular
Alt konular
Tek konular’ dır.
Ana konular, konunun ilk ya da ilk iki harfi ile, Alt ve Tek Konular rakamlarla
gösterilir.KARMA DOSYALAMA SİSTEMİ

Bir kuruluş için çoğunlukla bir tek dosyalama sistemi yeterli olmayabilir. Uygulamada
kolaylık sağlamak amacıyla iki ya da üç dosyalama sisteminin birlikte kullanılması yararlı ve
hatta zorunlu görülebilir.

 Örneğin; bir örgütte dosyalama için kronolojik sistem esas alınır ve dosyalar tarihsel dilimler içerisinde alfabetik ya da bölgesel esasa göre sıralanabilir.

 Diğer bir uygulama olarak da şöyle bir düzen düşünülebilir. Esas dosyalama modeli Bölgesel
Sistemdir.  Bunun alt dosyalama bölümü  Kronolojik Sistem, bunun da kendi içinde alt tasnif
düzeni Numaralı Dosyalama Sistemi olabilir.


HADİ GELİN BU KONUYLA İLGİLİ  OLAN AŞAĞIDAKİ ANKETİ DOLDURALIM1-Değerlendirme ölçütleri
EVET
HAYIR
BAZEN

2-D osyalama sistemine ihtiyacım var mı?                                    
  3-Dosyalama sistemi bizim için kolaylık sağlar mı?    
4-Dosyalama sistemi düzenin kurulmasına yardımcı olur mu ?
5-Dosyalama sistemi her zaman işe yarar mı ?
6-Dosyalama sistemi her alanda işime yarar mı ?
7-Dosyalama sistemi düzenin sağlanması için yeterli olur mu?8-Dosyalama sistemi bu konuyla ilgili her soruna çözüm olur mu?9-Dosyalama sisteminin yaptığı uygulamalar gerçektende kolaylık sağlıyor mu ?10-Dosyalama sistemini bu şekilde yeterli buluyor musunuz?11-Dosyalama sisteminde değişiklik yapılamasına gerek var mıdır?12-Dosyalama sisteminin yöntemini doğru buluyor musunuz?       13-Dosyama sistemiyle ilgili herhangi bir sıkıntınız var mı?14-Dosyalama sisteminin yanlış bulduğunuz yönleri oluyor mu ?15-Dosyalama sisteminde değişiklik yapılmasına gerek duyuluyor mu ?